جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2588
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

729 بازدید
بزرگراه پرخطر اطلاعات

امروزه ظهور فناوری های ارتباطی نوین و توسعه آن در زندگی روزمره، زمینه های مختلف زندگی انسان را دستخوش تغییرات زیادی نموده است. به گونه ای که در بسیاری از کشورها مبنای تعاملات اقتصادی و اجتماعی و... فضای مجازی بوده و تصور حذف آن از زندگی مدرن غیرممکن است. اگرچه این تکنولوژی امتیازات و فواید بیشماری دارد اما بی گمان پدیدآورنده مشکلات جدید است. اینترنت شیوه های ارتباطی، اجتماعی و... را کاملا دگرگون ساخته است و نگرانی هایی بویژه در ارتباط با تربیت اخلاقی و آموزش موثر والدین ایجاد نموده است. زیرا فضای مجازی ممکن است در آموزش اخلاقی جایگزین خانواده شود و پایه اعتقادات اخلاقی آنان در مواجه با مطالب، تصاویر و محتوای غیراخلاقی سست شود و منجر به رفتارهای غیرقانونی بزهکارانه یا رفتارهای جنسی از سوی آنها شود.
اگر تلاش خانواده ها قبلا معطوف به کنترل فرزندانشان برای جلوگیری از اعتیاد و فساد اخلاقی در زمینه های بیرون از خانواده بوده است امروزه این زمینه ها با حضور اینترنت و ماهواره به داخل خانه کشیده شده است که پیچیدگی و کنترل را برای والدین سخت تر نموده است بویژه در کشورما که میزان اطلاعات جوانان و نوجوانان همواره از پدر و مادر در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر بوده است. در پژوهشی ثابت شده که 70% از والدینی که در منزل کامپیوتر شخصی دارند، اینترنت را مکانی معرفی کردند که جوانان و نوجوانان می تواند در آن «مطالب مفید و جذاب» پیدا کنند اما درعین حال 75% از آنها از امکان افشای اطلاعات شخصی و دسترسی به تصاویر مستهجن بوسیله فرزندان خود ابراز نگرانی کرده اند و علاوه بر آن شیوه های مقابله ای و تربیتی را نمی دانستند و یا اطلاعات آنها در زمینه کار با اینترنت بسیار اندک بود.
از آنجائی که جوانان و نوجوانان در جوامع مختلف به مقتضای سنشان و به خاطر بیداری غرایز جنسی و حس کنجکاوی از طرفداران جدی و همیشگی مطالب یا تصاویر تحریک آمیز هستند، به تامین و کامروا کردن نیازها در اینترنت پرداخته و مشکلات جدی تری را تجربه می نمایند. خطر مواجه شدن آنها با افراد منحرف از طریق اتاق های گفتگو (CHAT) و دستیابی آنها به سایت هایی با موضوعات جنسی، خشونت و... زیاد است.
بسیاری از جوانان و نوجوانان در اتاق های گفتگو با افرادی منحرف مواجه می شوند که بدون شناساندن هویت واقعی خود آنان را اغفال نموده و تصاویر و اطلاعات دریافتی را منتشر می سازند. چه بسیار دخترانی که بخاطر کمی تجربه و اعتماد فوری به افراد نام حقیقی و اطلاعات و تصاویر خویش را ارسال و سپس مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.
از طرفی اینترنت به دلیل تسهیل ایجاد روابط دوستانه و عاشقانه با سرعت زیاد، مورد توجه است. اغلب، گسترش روابط جنسی مجازی و بیان مطالب تحریک آمیز در اتاق های گفتگو، منجر به روابط جنسی واقعی می شود. روابط جنسی آنلاین باقی نمی مانند و این روابط به روابط فیزیکی می انجامد.
همچنین بسیاری از جوانان و نوجوانان در زمینه وبلاگ نویسی فعال هستند و تصاویر خود را همراه با اطلاعات شخصی و خانوادگی و... در سایت ها منتشر می کنند بدون آن که والدین آنها در جریان باشند.
با این وجود اگرچه تلاش های مطلوبی در زمینه توسعه سیستم های فیلترگذاری طی سال های اخیر انجام شده است، اما بدلیل عدم توجه به فرهنگ سازی، استفاده صحیح از اینترنت و همچنین عدم توجه به مسائل روان شناختی و عدم آگاهی والدین از روش های آموزش درست دراین زمینه هنوز مشکلات جدی وجود دارد. با وجود آنکه نمودارهای گوگل از سال 2004 تاکنون کاهش تقاضای کاربران ایرانی برای جستجوی کلمات مستهجن را نشان می دهند اما هنوز ایران به عنوان یکی از چهار کشور نخست جداول مربوطه مطرح است و نتایج نشان می دهد عباراتی نظیر sex- chat- girl music-proxy درصدر کلمات جستجو شده قرار دارد.
به هرحال، این ابزار نوین ارتباطی حاوی مقالات علمی، آموزشی، تفریحی، زمینه های اقتصادی و... می باشد که می تواند منشا پیشرفت ها و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی باشد و جنبه های منفی آن می بایست با برنامه ریزی فرهنگی و تدوین راهکارهای نظری و عملی کاهش یافته یا کنترل شود. کمک و یاری به جوانان و نوجوانان در مقابل خطرات اینترنت کار مشکلی است و احتیاج به مهارت های خاصی دارد. آموزش و برنامه ریزی برای ارتقاء دانش والدین و استفاده و کاربری صحیح و فرهنگ مجازی دربین جوانان و نوجوانان می تواند راهگشا باشدجوانان و نوجوانان در بزرگراه اطلاعاتی درحال رانندگی هستند. آنها در طول مدت آنلاین با موقعیت های بسیاری مواجه می شوند که برخی امن و برخی ناامن هستند لذا باید با آموزش های ویژه مدیریت عواطف و احساسات و روش های کنترل خود و کاربری مفید و سازنده را به آنان آموخت.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۷ خرداد ۱۳۸۸
منبع: / روزنامه / کیهان ۱۳۸۸/۰۳/۰۹
نقش ها
نویسنده : امیر حسینی
عناوین
رسته: 3