دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1407
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

856 بازدید
همبستگی مسلمانان در پرتو نمازهای جماعت جمعه و عید

نماز جماعت
اسلام تاکید کرده که مسلمانان به صورت دسته جمعی زندگی کنند حتی دسته جمعی نماز بگزارند اگر مسجدی هست در مسجد و گرنه هر جا مناسب باشد: در صحرا در سالن مدرسه در کارگاه و کارخانه یا در خانه ها.
وقتی در یک محل نماز جماعت خوانده می شود همه بکوشند تا از خانه یا محل کار خود به آنجا بروند و در نماز جماعت شرکت کنند.
برای برگزار کردن نماز جماعت نمازگزاران رو به قبله در صفهای منظم به نماز می ایستند و یکنفر جلو می ایستد و نماز دسته جمعی را رهبری می کند “امام جماعت”.
نماز جماعت در درجه اول به رهبری عالی ترین نماینده حکومت اسلامی در هر منطقه خوانده می شود و گرنه خود مردم از میان خود یک فرد شایسته را برای این کار انتخاب می کنند.
در نماز جماعت حمد و سوره رکعت اول و دوم را فقط امام می خواند و نماز گزاران دیگر گوش می کنند ولی قسمتهای دیگر نماز را همه با هم انجام می دهند.

نماز جمعه
نماز جمعه آنست که ظهر جمعه مسلمانان هر منطقه (تا شعاع 6 کیلومتری) دور هم جمع شوند و با هم نمازگزارند. در این نماز نخست امام جماعت در برابر حاضران می ایستد و پس از ستایش الهی با استفاده از قرآن و حدیث و خواندن حداقل یک سوره از قرآن و توضیح آن درباره تعالیم اسلام و مسائل اجتماعی امت اسلامی در دو نوبت برای آنها صحبت می کند “خطبه”. پس از سخنرانی دوم همه با هم به نماز می ایستند و مثل نماز صبح دو رکعت به جماعت نماز می گزارند.
در حقیقت دو سخنرانی قبل از نماز به جای دو رکعت نماز حساب می شود.
هر جا زمامدار عادل حکومت داشته باشد در قلمرو حکومت او باید نماز جمعه برگزار و هر جا نماینده او حضور داشته باشد باید وی امامت نماز جمعه را شخصا بر عهده گیرد یا کسی را بجای خود به این سمت بگمارد. در این صورت همینکه صدای اذان نماز جمعه بلند شد همه باید دست از کار بکشند و در محل نماز حاضر شوند:
“یا ایها الذین امنوا اذا نودی للصلوه من یوم الجمعه فاسعموا الی ذکر الله و ذر وا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.”
“ای مسلمانان وقتی بانگ نماز روز جمعه برخاست شتابان برای یاد خدا (نماز) بروید و خرید و فروش را زمین بگذارید اگر دانسته باشید آن برای شما بهتر است.” (سوره جمعه آیه 9)
پس از آنکه نماز تمام شد هر کس می تواند پی کار خود برود:
“فاذا قضیت الصلوه فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله واذکر وا الله کثیرا لعلکم تفلحون.”
“پس از آنکه ناز برگزار شد در زمین پراکنده شوید و بدنبال بخشش الهی بروید و زیاد به یاد خدا باشید که رستگار شوید.” (سوره جمعه آیه 10)
اگر حکومت به دست زمامدار عادل نباشد یا عده ای از مسلمانها در جایی زندگی کنند که نماینده حکومت امام عادل در آنجا نیست بهتر است از میان خودشان یک فرد شایسته را که از عهده دو سخنرانی پیش از نماز برآید انتخاب کنند و نماز جمعه بگزارند و گرنه می توانند نماز ظهر را بهمان صورت عادی بخوانند.

نخستین نماز جمعه بعد از هجرت
وقتی پیغمبر (ص) به عنوان مهاجرت از مکه به مدینه می آمد در حومه مدینه در محلی بنام “قبا” که محل سکونت یک طایفه کوچک از اعراب بود توقف کرد. عده ای از مسلمانان برای دیدار پیغمبر (ص) و استقبال او از نقاط دیگر شهر به قبا آمدند. عده ای هم از بیرون به آنها ملحق شدند.
پیغمبر(ص) از روز یکشنبه تا پنجشنبه در قبا ماند و در همین چند روز مسجد اسلامی کوچکی بنا کرد “مسجد قبا”.
این نخستین مسجد اسلامی بود که به دست مسلمانان ساخته شد.
صبح روز جمعه پیغمبر (ص) و همراهان از قبا به سمت شهر حرکت کردند.
هنگام ظهر به دره ای رسیدند که در محل سکونت یک طائفه کوچک دیگراز اعراب بود.
در اینجا پیغمبر نماز جمعه خواند. نخست در برابر صفوف مسلمانان ایستاد و برای آنها درباره اسلام و وظایفی که در آن روزهای اول بنیانگذاری حکومت اسلامی برعهده مسلمانان بود در دو نوبت صحبت کرد (خطبه خواند) و بعد همه با هم دور رکعت نماز خواندند.

نماز عید
در اسلام دو عید رسمی هست “عید فطر” و “عید قربان” (اضحی)
عید فطر روز اول شوال است که مسلمانان پس از روزه ماه رمضان روزه خود را می شکنند و همه با هم این روز را به مناسبت پایان مراسم روزه جشن می گیرند.
عید قربان (اضحی) روز دهم ماه ذیحجه است که قسمت اصلی مراسم حج مسلمانانی که برای حج به مکه رفته اند برگزار شده و گوسفند یا گاو یا شتر قربانی می کنند. مقداری از آنرا خودشان می خورند و مقداری به نیاز مندان می دهند.
مسلمانان جهان همه جا این روز را به مناسبت پایان قسمت اصلی مراسم پرشکوه حج جشن می گیرند.
توجه دارید که این دو عید بزرگ اسلامی عید کار و عمل است.
در عید فطر مسلمانان موفقیت خود را در روزه داشتن ماه رمضان و در عید قربان موفقیت امت اسلام را در برگزاری مراسم شکوهمند حج جشن می گیرند.
برای برگزاری مراسم این دو جشن سالانه اسلامی مسلمانان هر نقطه در یک میدان فراخ در دشت و صحرا یا اگر هوا مساعد نباشد در یک سالن بزرگ دور هم جمع می شوند با شور و شادی همه با هم “الله اکبر” می گویند و خدا را می ستایند.
سپس دسته جمعی به نیایش الهی می پردازند و دور رکعت نماز به جماعت می خوانند.
پس از پایان نماز نمازگزاران با صدای بلند همه با هم چند بار “الله اکبر” می گویند. سپس امام جماعت در برابر آنها صحبت می کند.
معمولا همراه این مراسم از حاضرین پذیرائی ساده ای بعمل می آید.
نماز جمعه و نماز عید هم عبادت دسته جمعی است و هم نموداری از همبستگی سیاسی و اجتماعی اسلامی. بهمین جهت تشکیل و اداره آنها در درجه اول از کارهای حکومت اسلامی است.
هر جا حکومت اسلامی سرکار نباشد مسلمانان خود می توانند اقدام کنند و این اجتماعات پاک و پر ارزش اسلامی را که با پرستش و نیایش خدای یکتا و پاکی و صفا توام است بوجود آورند.
نماز جماعت نماز جمعه و نماز عید از یکطرف در نمازگزاران اثر عمیق معنوی دارد و به رشد معنوی آنان کمک می کند و از طرف دیگر بر همبستگی و یکپارچگی مسلمانان می افزاید و بر رویهم از شعارهای ارزنده اسلامی است که باید در حفظ آن کوشید.
نماز جماعت نماز جمعه و نماز عید از یک طرف در نماز گزاران اثر عمیق معنوی دارد و به رشد معنوی آنان کمک می کند و از طرف دیگر بر همبستگی و یکپارچگی مسلمانان می افزاید اسلام تاکید کرده که مسلمانان به صورت دسته جمعی زندگی کنند دسته جمعی نماز بگزارند اگر مسجدی هست در مسجد وگرنه هر جا مناسب باشد نماز را به جماعت برگزار نمایند

تاریخ انتشار در سایت: ۱۷ تیر ۱۳۸۸
منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۸۸/۰۴/۱۱
نقش ها
عناوین
رسته: 3