پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 858
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

890 بازدید
کنترل رسانه ای

کاری از کارلوس جورجه نانس


تاریخ انتشار در سایت: ۲۵ اسفند ۱۳۸۶
منبع: / سایت / ایران کارتون ۱۳۸۶/۱۲/۲۵
نقش ها
کاریکاتوریست : کارلوس جورجه نانس
عناوین
رسته: 3

تصاویر