چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷
بر خط: 1687
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

871 بازدید
مرد و سیگار

کاری از آتیلا اوزر از ترکیه


تاریخ انتشار در سایت: ۱۲ تیر ۱۳۸۷
منبع: / سایت / سوریه کارتون ۱۳۸۷/۰۴/۱۲
نقش ها
کاریکاتوریست : آتیلا اوزر
عناوین
رسته: 3

تصاویر