چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷
بر خط: 1646
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

955 بازدید
فریب

کاری از سریک کالمشکنوف از آمریکا


تاریخ انتشار در سایت: ۳۱ تیر ۱۳۸۷
منبع: / سایت / تبریز کارتون ۱۳۸۷/۰۴/۳۱
نقش ها
کاریکاتوریست : سریک کالمشکنوف
عناوین
رسته: 3

تصاویر