شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2572
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2655 بازدید
سفیران پیامبر

دیپلماسی نحوه اجرای سیاست ها در خارج از کشور و یا نسبت به دولت های بیگانه و به عبارتی اجرای سیاست خارجی دولت است. بنابراین روابط دیپلماتیک، وسیله اجرای سیاست خارجی است و دیپلمات صفت خاص مجری روابط خارجی دولت است. به اعتقاد برخی، فرشتگان و انبیا نخستین پیامبران الهی نزد انسان ها بوده اند و شاید نخستین دیپلمات ها نیز محسوب شوند.
نامه های پیامبر اسلام به رؤسای ایران، بیزانس، حبشه و مصر، نمونه ی بارز روابط دیپلماتیک است. سفرا از میان صالح-ترین و شایسته ترین افراد مؤمن انتخاب می شدند و وظایف دعوت به اسلام و به ویژه قبل از آغاز جنگ؛ مذاکرات صلح و ترک مخاصمه و مذاکرات در باب مبادله اسیران جنگی؛ مذاکره در باب انعقاد قراردادهای مربوط به فدیه و غرامت و مذاکره در جهت ایجاد حس تفاهم و جلب دوستی و انعقاد پیمان همکاری در زمینه های مختلف با طرف قرارداد را به عهده داشتند. مأمورین خارجی مقیم سرزمین اسلامی نیز از اهمیت خاصی برخوردار بودند. پیام های آنان با ادب و نزاکت شنیده می شد و پیامبر بنابر عادت شخصی خود، هدایای فراوانی نیز به آنها ارزانی می داشت.
نوشتار حاضر نگاهی است به سیاست خارجی پیامبر اسلام.
فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:
● دیپلماسی و ویژگی های آن در زمان پیامبر(ص)
● مذاکره، اولویت دیپلماسی پیامبر برای حل اختلاف
● دیپلماسی پیامبر(ص) و اعزام فرستاده
● اعزام مصعب بن عمیر به مدینه
● جعفر ابن ابیطالب و پانزده سال سفارت
● سفیر اسلام در حبشه
● سفیر پیامبر(ص) در دربار ایران
● سفیر اعزامی پیامبر به روم
● سفیر رسول الله(ص) در یمامه
● سفیر پیامبر(ص) در شام
● سفارت حضرت على(ع) در یمن
● آغاز عزیمت وفود

تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ آذر ۱۳۸۸
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : محسن پاک آیین
عناوین
رسته: 1