پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1507
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2219 بازدید
"اطلاعات حکمت و معرفت" منتشر شد


شماره جدید ماهنامه "اطلاعات حکمت و معرفت" ویژه نامه فلسفه موسیقی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در سالهای اخیر موضوعات چندی در حوزه مبانی فلسفه هنر مورد توجه قرار گرفته و در این میان، فلسفه موسیقی یکی از موضوعاتی به شمار می‌رود که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.
فلسفه ورزی در عرصه موسیقی گفتگو با داریوش صفوت، فلسفه و موسیقی اثر فیلیپ نمو با ترجمه علی وکیلی، موسیقی دینی در ایران ترجمه و تألیف مرضیه سلیمانی و ارسطو و موسیقی به مثابه بازنمود اثر گوران سوربوم با ترجمه نازنین اردو بازارچی از جمله موضوعاتی هستند که در این نشریه مورد بررسی قرار گرفته اند.
موسیقی یونان در دوره اسلامی اثر هنری جورج فارمر با ترجمه مهدی حسینی اسفیدوجانی، شرق ارواح و مشرق انوار اثر محمد کریمی زنجانی اصل، خداباوری و جهان شناخت اثر ویلیام کریگ با ترجمه انشاءالله رحمتی و افقهای تفسیری نوین در هرمنوتیک گادامر اثر محسن محمودی و سجاد جمشیدی نیز از جمله موضوعات مورد توجه این نشریه بوده است.
جامعه شناسی دین اثر سعید پیرهادی، دین: متحد یا دشمن؟ اثر الیستر مک گراث با ترجمه علیرضا رضایت، مدرسه مروی، اساتید و متولیان آن اثر مجید آژده سایر موضوعاتی هستند که در این نشریه مورد بررسی قرار گرفته اند.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۳ اسفند ۱۳۸۸
منبع: / خبرگزاری / مهر ۱۳۸۸/۱۲/۲۳
عناوین
رسته: 3