پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1534
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1624 بازدید
فلسفه و دین

فایل حاضر سخنرانی نجفقلی حبیبی با عنوان فلسفه و دین است که در همایش بین المللی فلسفه اسلامی و چالش های جهان امروز در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در تاریخ 20/8/1388 ایراد شده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۸/۱۲/۲۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : نجفقلی حبیبی
خبرنگار : سعید بابایی
عناوین
رسته: 1