دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1660
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1732 بازدید
سینمای پس از انقلاب(1)

نوبت من بود، خانم نجم - ناظم جلسه - اعلام کرد: «حالا به سخنان سردبیر محترم ماهنامه سوره، آقای سید مرتضی آوینی...» لابد همه منتظر بودند من هم بروم و بنابر آداب روشنفکری، سخنانی چند در مدح سینمای ایران و سینماگرانش بگویم... سخنانی بگویم که با مشهورات و مقبولات جامعه روشنفکری مخالفتی نداشته باشد. اما من همین متن را خواندم، از روی کاغذ و خیلی بد و و با تپق فراوان، بعد ها دوستانم گفتند متن را همان طور خواندی که نریشن های روایت فتح را، مظلوم و محزون» اما در هنگام سوال و جوابم یا بهتر بگویم بازجویی، بسیاری از معترضان، به لحن خشن سخنانم اعتراض کردند و از جمله کسی برای نوشته بود : «جناب برادر عارف، آقای آوینی! لطفا بفرمائید اخلاق اسلامی درباره وقاحت چه نظری دارد» یعنی که لحن سخنان من وقیحانه بود... جماعت، عجیب آشفته بودند...»
جملات فوق ازشهید آوینی است درباره سخنرانی اسفندماه 71 در سمینار «سینمای پس از انقلاب»، اوینی در کتاب «آئینه جادو» و «ماهنامه سوره» به این حوزه بیشتر پرداخت.
فایل حاضر بخش نخست این سخنرانی است.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۰ فروردین ۱۳۸۹
منبع: / سایت / فتیان ۱۳۸۹/۰۱/۲۰
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 3