شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
بر خط: 2677
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1544 بازدید
همه گزینه ها روی میز است

کاری از کارلوس لاتوف از برزیل


تاریخ انتشار در سایت: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۲/۱۶
به نقل از: latuff2.deviantart.com
نقش ها
کاریکاتوریست : کارلوس لاتوف
عناوین
رسته: 1

تصاویر