پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1145
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

846 بازدید
دموکراسی، بازار و بحران سرمایه داری

فایل حاضر سخنرانی سید حامد وارث با عنوان دموکراسی، بازار و بحران سرمایه داری است که در همایش جستاری در مفهوم و ماهیت کاپیتالیسم در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در تاریخ اسفند 1387 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ خرداد ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۳/۱۵
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : سید حامد وارث
خبرنگار : حامد بابایی
عناوین
رسته: 1