پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1683
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2124 بازدید
انتشار سی و سومین شماره فصلنامه آموزه‌های فلسفی و کلامی

سی و سومین شماره فصلنامه آموزه‌های فلسفی و کلامی از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ایران (ایکنا) «قوه خیال و عالم صور خیالی»، «بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علیت»، «تحلیل رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا»، «آلستون و معرفت‌شناسی تجربه دینی» بخشی از مقالات به کار رفته در این شماره است.
«بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علیت» عنوان مقاله‌ای است که در آن ضمن پرداختن به آن دسته از دیدگاه‌های فیزیک کوانتوم که ناظر به اصل علیت و عدم قطعیت آن است، با استناد به دیدگاه‌های سایر فیزیکدان‌های جدید و معاصر، آن را مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد.»
در بخشی از این ماهنامه چنین می‌خوانیم: «یکی از راه‌های تبیین اختلالات زیر اتمی، وجود نیروها، انرژیها و موجودات لطیفتر از موجودات جسمانی است. به هر حال هم حوزه نادانستنی‌های تجربی انسان بیش از آن است که شایستگی مقابله با اصول عقلی را داشته باشد وهم تبیین‌های جایگزین برای جنبشهای نوسانی و پیش‌بینی ناپذیر قلمرو زیر اتمی بیش از آن است که عدم قطعیت به معنای نفی علیت، توجیه‌پذیر باشد.»
«آلستون و معرفت‌شناسی تجربه دینی» مقاله‌ای است که دیدگاه آلستون را در دفاع از منزلت معرفتی تجربه دینی تبیین نموده و در ادامه مورد نقد و ارزیابی قرار داده است.
«حقیقت جسم از نگاه متکلمان ونقدآن براساس مبانی حکما»، «نقد حاجی سبزواری بر دیدگاه ملاصدرا(درباب ترکیب ماده و صورت، اتحاد عاقل و معقول، ادارک کلیات و حدوث اسمی)» و«امامت در کلام شیعه امامیه با توجه به منابع اهل سنت» از دیگر مقالاتی است که در این شماره فصلنامه آموزه‌های فلسفی و کلامی به چاپ رسیده است.
سی و سومین شماره فصلنامه «آموزه‌های فلسفی و کلامی» به مدیر‌مسئولی «محمد‌باقر فرزانه» و سردبیری «رضا اکبریان» از سوی دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است.

تاریخ انتشار در سایت: ۲۶ خرداد ۱۳۸۹
منبع: / خبرگزاری / ایکنا ۱۳۸۹/۳/۲۶
عناوین
رسته: 3