سه‌شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶
بر خط: 1735
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1998 بازدید
بازخوانی اندیشه دینی در آیینه فلسفه و کلام جدید(1)

فایل حاضر جلسه اول سلسله مباحث عبدالحسین خسروپناه با موضوع «بازخوانی اندیشه دینی در آیینه فلسفه و کلام جدید» است که در تاریخ 28/7/1388 در کانون اندیشه جوان ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۳/۱۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
خبرنگار : سعید بابایی
عناوین
رسته: 1