پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1649
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1614 بازدید
تشییع جنازه

کاری از رائد خلیل از سوریه


تاریخ انتشار در سایت: ۲۸ تیر ۱۳۸۹
منبع: / سایت / ایران کارتون ۱۳۸۹/۴/۲۸
نقش ها
کاریکاتوریست : رائد خلیل
عناوین
رسته: 1

تصاویر