سه‌شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 817
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1860 بازدید
سهروردی احیاگر معنای حکمت شرق است

دبیر علمی روز جهانی فلسفه با اشاره به اینکه در شرق هیچگاه جدایی بین حکمت و فلسفه وجود نداشته است، گفت: این مسئله، به این دلیل است که سهروردی معنای حکمت را در شرق احیا کرد.
به گزارش خبرنگار اندیشه برنا، غلامرضا اعوانی، رئیس مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه در آیین افتتاحیه همایش بزرگداشت روز سهروردی که صبح امروز در سالن الغدیر دانشگاه زنجان برگزار شد با اشاره به اینکه سهروردی از حکمای بزرگ شرق محسوب می شود که حکمت اشراق را بنا نهاد گفت: ایجاد یک مکتب در شرق کار بسیار دشواری است که در حالیکه در غرب با اضافه کردن یک «اسیم» مکتب های فلسفی تاسیس می شود.
وی تأکید کرد: در شرق فلسفه حکمت است و باید حکمت باقی بماند و سهرودری به واقع پیرو این شعار بود
رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ادامه داد: در یونان ابتدا فلسفه سوفیا «حکمت» بود بعدها شد فیلوسوفیا اما این تفاوت در شرق نبود چرا که در شرق همیشه اصالت با حکمت بوده و هیچگاه جدایی این دو اتفاق نیفتاده است.
اعوانی با بیان اینکه در یونان که آغاز حکمت غرب است جدایی بین فلسفه و حکمت به وجود آمده بود گفت: و این جدایی روز به روز بیشتر می شد و امروز دیگر نمی توان فلسفه را حکمت گرفت چون مبادی آنها با هم متفاوت شده است.
دبیر علمی همایش روز جهانی فلسفه تصریح کرد: در شرق هیچگاه این جدایی بین حکمت و فلسفه به وجود نیامد و مهمترین اندیشمندی که مانع این جدایی شد سهروردی بود و به معنای واقعی سهروردی معنای حکمت را در شرق احیا کرد.
وی افزود: در دوران قدیم ارسطو و دوره جدید هگل شرق را دارای حکمت نمی دانستند اما سهروردی اثبات کرد که این حرف درست نیست و حکمت شرقی را با تعریف جدید در ایران و حتی در هند به وجود آورد.
اعوانی علت کشیده شدن فلسفه غرب به نیهیلیسیم را جدا شدن فلسفه از حکمت عنوان کرد و گفت: اما در شرق به خاطر ایجاد و ارتباط بین حکمت ذوقی و بحثی که بنیان گذار آن سهروردی بود هیچگاه این اتفاق نیفتاد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: حکمت وحیانی و عقلانی که نخستین پاسخ خود را از ابن سینا و سهروردی دریافت می کند از مهمترین علت های پایداری حکمت و فلسفه اسلامی است.
وی با در ادامه با اشاره به اینکه روز جهانی فلسفه که سی ام و اول آذر در ایران برگزار می شود همزمان در 150 کشور به صورت ملی برگزار خواهد شد، گفت: تمامی کشورها با عنوان فلسفه در نظر و عمل این هماش را به صورت ملی برگزار می کند اما همایش اصلی و بین المللی آن در ایران برگزار خواهد شد.
اعوانی در پایان به مراحل قبولی میزبانی ایران برای برگزاری روز جهانی فلسفه اشاره کرد و گفت: این یک رویداد مهم و ملی است که باید تمامی نهادها در برگزاری هر چه باشکوه تر آن کمک کنند و ما باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.
دبیر علمی روز جهانی فلسفه با اشاره به اینکه در شرق هیچگاه جدایی بین حکمت و فلسفه وجود نداشته است، گفت: این مسئله، به این دلیل است که سهروردی معنای حکمت را در شرق احیا کرد.
به گزارش خبرنگار اندیشه برنا، غلامرضا اعوانی، رئیس مؤسسه پژوهش حکمت و فلسفه در آیین افتتاحیه همایش بزرگداشت روز سهروردی که صبح امروز در سالن الغدیر دانشگاه زنجان برگزار شد با اشاره به اینکه سهروردی از حکمای بزرگ شرق محسوب می شود که حکمت اشراق را بنا نهاد گفت: ایجاد یک مکتب در شرق کار بسیار دشواری است که در حالیکه در غرب با اضافه کردن یک «اسیم» مکتب های فلسفی تاسیس می شود.
وی تأکید کرد: در شرق فلسفه حکمت است و باید حکمت باقی بماند و سهرودری به واقع پیرو این شعار بود
رئیس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ادامه داد: در یونان ابتدا فلسفه سوفیا «حکمت» بود بعدها شد فیلوسوفیا اما این تفاوت در شرق نبود چرا که در شرق همیشه اصالت با حکمت بوده و هیچگاه جدایی این دو اتفاق نیفتاده است.
اعوانی با بیان اینکه در یونان که آغاز حکمت غرب است جدایی بین فلسفه و حکمت به وجود آمده بود گفت: و این جدایی روز به روز بیشتر می شد و امروز دیگر نمی توان فلسفه را حکمت گرفت چون مبادی آنها با هم متفاوت شده است.
دبیر علمی همایش روز جهانی فلسفه تصریح کرد: در شرق هیچگاه این جدایی بین حکمت و فلسفه به وجود نیامد و مهمترین اندیشمندی که مانع این جدایی شد سهروردی بود و به معنای واقعی سهروردی معنای حکمت را در شرق احیا کرد.
وی افزود: در دوران قدیم ارسطو و دوره جدید هگل شرق را دارای حکمت نمی دانستند اما سهروردی اثبات کرد که این حرف درست نیست و حکمت شرقی را با تعریف جدید در ایران و حتی در هند به وجود آورد.
اعوانی علت کشیده شدن فلسفه غرب به نیهیلیسیم را جدا شدن فلسفه از حکمت عنوان کرد و گفت: اما در شرق به خاطر ایجاد و ارتباط بین حکمت ذوقی و بحثی که بنیان گذار آن سهروردی بود هیچگاه این اتفاق نیفتاد.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: حکمت وحیانی و عقلانی که نخستین پاسخ خود را از ابن سینا و سهروردی دریافت می کند از مهمترین علت های پایداری حکمت و فلسفه اسلامی است.
وی با در ادامه با اشاره به اینکه روز جهانی فلسفه که سی ام و اول آذر در ایران برگزار می شود همزمان در 150 کشور به صورت ملی برگزار خواهد شد، گفت: تمامی کشورها با عنوان فلسفه در نظر و عمل این هماش را به صورت ملی برگزار می کند اما همایش اصلی و بین المللی آن در ایران برگزار خواهد شد.
اعوانی در پایان به مراحل قبولی میزبانی ایران برای برگزاری روز جهانی فلسفه اشاره کرد و گفت: این یک رویداد مهم و ملی است که باید تمامی نهادها در برگزاری هر چه باشکوه تر آن کمک کنند و ما باید از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۳ مرداد ۱۳۸۹
نقش ها
عناوین
رسته: 0