دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1434
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1014 بازدید
مغلوب علم خویش

فایل حاضر سخنرانی دکتر تقی خاکی با موضوع مغلوب علم خویش می‌باشد که در تاریخ 27/11/83 در دانشگاه تهران ایراد گردید.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۱ مهر ۱۳۸۴
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : تقی خاکی
عناوین
رسته: 1