پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1637
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1873 بازدید
همایش "هنجارهای شناختی از دیدگاه ناتورالیستی" برگزار می‏شود

همایش "هنجارهای شناختی از دیدگاه ناتورالیستی" با رویکردی میان‏رشته‏ای، هفتم و هشتم اکتبر 2010 (15 و 16 مهر 1389) از سوی انستیتو ژان نیکود پاریس برگزار می‏شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، هنجارهای شناختی که موضوع اصلی همایش "هنجارهای شناختی از دیدگاه ناتورالیستی" را تشکیل می‏دهند، هنجارهایی هستند که پیش از هر چیز بر شناخت سیستمهای کنترل و نظارت بر توجه ادراکی، حافظه، یادگیری، برنامه‏ریزی، طبقه‏بندی و استدلال استوارند.
برخی از پرسشهای محوری که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت، از این قرارند: آیا همه هنجارهای شناختی در یک سطح تعریف می‏شوند؟ آیا فراهنجارهای شناختی هم وجود دارند؟ آیا حساسیتهای هنجارین به صورت انتخابی توسط سیستمهای مختلف شناختی به وجود می‏آیند؟ آیا این هنجارها با یکدیگر ناسازگارند؟ و اگر چنین است، این ناسازگاری چگونه می‏تواند حل و فصل شود؟
آیا تفاوتهای فرهنگی بر هنجارهای شناختی مؤثرند؟ پیامدهای معرفت‏شناختی این تغییرات چه چیزهایی می‏توانند باشند؟ و آیا می‏توان از نسبیت معرفت‏شناختی در رابطه با هنجارهای شناختی اجتناب کرد؟ آیا هنجارهای شناختی به هنجارهای اجتماعی وابسته‏اند؟ و در نهایت روانشناسی فراشناخت در رابطه با هنجارهای شناختی چه می‏گوید؟
فابیان دورچ (دانشگاه فرایبورگ)، پاسکال اینگل (دانشگاه ژنو)، گئورگی گرگلی (دانشگاه بوداپست)، کریستوفر هوک‏وی (دانشگاه شفیلد)، جنیفر نایجل (دانشگاه تورنتو)، دیوید اووِر (دانشگاه دورهام)، جوئل پروست و دن اسپربر (مؤسسه جانتونگ نگارای مالزی)، بیته سودیان (دانشگاه مونیخ) و جاناتان واینبرگ (دانشگاه بلومینگتون) از سخنرانان اصلی همایش "هنجارهای شناختی از دیدگاه ناتورالیستی" خواهند بود.

تاریخ انتشار در سایت: ۴ مهر ۱۳۸۹
منبع: / خبرگزاری / مهر ۱۳۸۹/۷/۴
عناوین
رسته: 3