دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1640
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2380 بازدید
کارگاه آموزشی "قرن هجدهم و ناخودآگاه" برگزار می‏شود

دهمین کارگاه آموزشی سالانه مرکز مطالعات قرن هجدهم دانشگاه ایندیانای امریکا با عنوان "قرن هجدهم و ناخودآگاه" از 11 تا 13 می 2011 (21 تا 23 اردیبهشت 1390) در این دانشگاه برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعات مربوط به قرن هجدهم از بسیاری جهات به ظهور "روشنگری" و مفاهیمی چون عقلانیت، دلیل و تصمیم‏گیری آگاهانه مربوط است. با این اوصاف اگرچه در مواجهه با روشنگری هم ستایشها و هم انتقاداتی وجود دارد اما می‏توان قرن 18 را عصر روانشناسی تجربی، پیروزی احساسات‏گرایی و پیروی از عواطف و ظهور آنچه ما امروزه آن را رمانتیسم می‏نامیم، نیز در نظر گرفت.
بنابراین این قرن را همچنین می‏توان دوران کشف یا ابداع ناخودآگاه نیز دانست که در واقع موضوع و محور اصلی دهمین کارگاه آموزشی سالانه مرکز مطالعات قرن هجدهم دانشگاه ایندیانای آمریکا خواهد بود و می‏کوشد رابطه میان خرد و بی‏خردی و نظریه متمایل به تجزیه و تحلیل تاریخی را مورد بررسی قرار دهد.
سؤالات محوری این کارگاه از این قرارند: آیا ناخودآگاه از نظر پیشگامان اندیشه در قرن 18 وجود داشت و اگر چنین بود، این امر چگونه آشکار شد و چه کارکردهایی داشت؟ آیا می‏توان یک مفهوم یا ساختار را همچون امری ناخودآگاه به عنوان امری تاریخی نشان داد؟ این کار چه دستاوردهایی خواهد داشت و چه چیزهایی با این کار از دست خواهد رفت؟
آیا ضرورتی دارد که سرچشمه‏های نظریه ناخودآگاه معاصر را در قرن 18 مورد بررسی قرار داد؟ و در نهایت چه چالشها یا نمونه‏های پیچیده‏ای در قرن 18 وجود داشته است که بتوان آنها را همچون نمونه‏های رایج زندگی ناخودآگاه در نظر گرفت؟
دهمین کارگاه آموزشی سالانه مرکز مطالعات قرن هجدهم دانشگاه ایندیانای آمریکا با عنوان "قرن هجدهم و ناخودآگاه" از 11 تا 13 می 2011 (21 تا 23 اردیبهشت 1390) در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

تاریخ انتشار در سایت: ۴ مهر ۱۳۸۹
منبع: / خبرگزاری / مهر ۱۳۸۹/۷/۴
عناوین
رسته: 3