سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1271
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

969 بازدید
قلسفه مدرن بررسی شد

اریک واتکینز در قالب کتابی به بررسی فلسفه مدرن از طریق مطالعه در آثار اولیه و اصلی آن پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب منتخب و گزیده‌ای از آثار و کتابهای مرجع و اصلی در فلسفه مدرن به شمار می‌رود.
در این کتاب آثار و کتابهای مهم در فلسفه مدرن مورد توجه بوده و آثاری که به فهم و درک بهتر این فلسفه کمک می‌کنند نیز مورد توجه بوده‌اند.
ارتباط این آثار با فلسفه طبیعی مورد توجه نویسنده کتاب بوده است. این کتاب ویرایش دوم به شمار می‌رود و موضوعاتی جدید در ارتباط با فلسفه‌های دکارت، هیوم، نیوتن و برکلی در آن به چاپ رسیده‌اند.
این کتاب با عنوان "فلسفه مدرن: منتخبی از آثار اصلی" توسط انتشارات هکت منتشر شده است.

تاریخ انتشار در سایت: ۱۲ مهر ۱۳۸۹
منبع: / خبرگزاری / مهر ۱۳۸۹/۷/۱۲
عناوین
رسته: 3