دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2161
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2057 بازدید
بیان معیارهای مسلمان بودن و مرز کفر؛ زمینه ساز اخوت اسلامی

فایل حاضر سخنرانی سید محمد مهدی افضلی، محقق و پژوهش گر و کارشناسی ارشد فلسفه، در هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است که در چهارم تا ششم اردیبهشت ماه 1384 در تهران برگزار شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۵/۳۰
به نقل از: taghrib.org
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1