پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1694
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1674 بازدید
مراسم قرآن سوزی

کاری از کامرون کاردو از کانادا


تاریخ انتشار در سایت: ۲۱ شهریور ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۶/۲۱
به نقل از: sabbah.biz
نقش ها
کاریکاتوریست : کامرون کاردو
عناوین
رسته: 1

تصاویر