پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2993
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2295 بازدید
زمینه ایجاد وحدت اسلامی از طریق گفتگوی تمدنها

فایل حاضر سخنرانی دکتر محمد منصور نژاد، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است که در چهارم تا ششم اردیبهشت ماه 1384 در تهران برگزار شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۵ شهریور ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۶/۰۵
به نقل از: taghrib.org
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1