جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1440
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2435 بازدید
استعمار فرانو و جهان اسلام

فایل حاضر سخنرانی دکتر جواد منصوری، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است که در چهارم تا ششم اردیبهشت ماه 1384 در تهران برگزار شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۰ شهریور ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۶/۱۰
به نقل از: taghrib.org
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : جواد منصورى
عناوین
رسته: 1