شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2791
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2271 بازدید
سیاست و حکومت از دیدگاه ابوحنیفه

فایل حاضر سخنرانی دکتر سید احمد رضا خضری، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است که در چهارم تا ششم اردیبهشت ماه 1384 در تهران برگزار شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۵ شهریور ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
به نقل از: taghrib.org
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1