پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3106
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2483 بازدید
صحیفه نور

صحیفه نور در ۲۲ جلد، شامل مجموعهٔ «بیانات، پیام‌ها، مصاحبه‌ها، احکام، اجازات شرعی و نامه‌ها»ی امام خمینی پیش از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ تا پایان عمر ایشان است. جلد ۲۱ از مجموعه صحیفه نور اختصاص به پیام‌ها و سخنرانی‌های امام از ۱۳ شهریور ۱۳۶۷ تا ۱۵ خرداد ۱۳۶۸ دارد.


تاریخ انتشار در سایت: ۳۱ مرداد ۱۳۸۹
به نقل از: downloadbook.org
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 3