دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1446
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1236 بازدید
ساختار معنوی مثنوی

فایل حاضر سخنرانی مهدی محبتی با عنوان ساختار معنوی مثنوی است که در شهر کتاب مرکزی در تاریخ 22/4/1389 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۷ شهریور ۱۳۸۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : مهدی محبتی
خبرنگار : حامد بابایی
عناوین
رسته: 1