سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 5199
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2294 بازدید
جایگاه گفت و گو در استراتژی تقریب مذاهب اسلامی

فایل حاضر سخنرانی دکتر محمد رضا دهشیری، استادیار علوم سیاسی دانشکده روابط بین الملل، در هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است که در چهارم تا ششم اردیبهشت ماه 1384 در تهران برگزار شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۰ شهریور ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
به نقل از: taghrib.org
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1