پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 1412
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2068 بازدید
نشست "ابن‌هیثم و مسئله کمی‌کردن کیفیات" برگزار می‏شود

دکتر حسین معصومی همدانی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، روز چهارشنبه، پنجم آبان ماه درباره "ابن‌هیثم و مسئله کمی‌کردن کیفیات" سخنرانی می‏کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسله نشستهای گروه مطالعات علم مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در پاییز 1389، نشست ابن‌هیثم و مسئله کمی‌کردن کیفیات" با سخنرانی دکتر حسین معصومی همدانی، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می‏شود.
این نشست روز چهارشنبه، پنجم آبان ماه، ساعت 16:30 در محل مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران واقع در چهارراه ولیعصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره چهار برگزار می‏شود.

تاریخ انتشار در سایت: ۱ آبان ۱۳۸۹
منبع: / خبرگزاری / مهر ۱۳۸۹/۸/۱
عناوین
رسته: 3