پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 771
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2209 بازدید
کارکردگرایی و همگرایی جهان اسلام: گامی به سوی تقریب

فایل حاضر سخنرانی دکتر محمدرضا مجیدی، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است که در چهارم تا ششم اردیبهشت ماه 1384 در تهران برگزار شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ شهریور ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۶/۳۰
به نقل از: taghrib.org
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1