دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
بر خط: 1753
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1904 بازدید
استراتژی و عوامل تقریب مذاهب اسلامی

فایل حاضر سخنرانی محمدآصف محسنی، دبیرکل حرکت اسلامی افغانستان، در هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است که در چهارم تا ششم اردیبهشت ماه 1384 در تهران برگزار شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۰ مهر ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۷/۱۰
به نقل از: taghrib.org
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : محمدآصف محسنی
عناوین
رسته: 1