پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 2123
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2124 بازدید
استراتژی و عوامل تقریب مذاهب اسلامی

فایل حاضر سخنرانی محمدآصف محسنی، دبیرکل حرکت اسلامی افغانستان، در هجدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی است که در چهارم تا ششم اردیبهشت ماه 1384 در تهران برگزار شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۰ مهر ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۰۷/۱۰
به نقل از: taghrib.org
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : محمدآصف محسنی
عناوین
رسته: 1