شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2403
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

4304 بازدید
معاد و هالیوود(1)

فایل حاضر، بخش اول نقد و بررسی مجموعه فیلم های هالیوود با موضوع «معاد و هالیوود» است که به نقد و بررسی فیلم سینمایی «چه رویاهایی می آیند؟» (what dreams may come) می پردازد. این مجموعه توسط دفتر سینمائی بسیج دانشجوئی دانشگاه امام صادق(ع)، تهیه و تنظیم شده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۰ مهر ۱۳۸۹
منبع: / سایت / فتیان ۱۳۸۹/۷/۲۰
فایل (های) پیوست
عناوین
رسته: 1