پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1001
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

12647 بازدید
معاد و هالیوود(2)

فایل حاضر، بخش دوم نقد و بررسی مجموعه فیلم های هالیوود با موضوع «معاد و هالیوود» است که به نقد و بررسی فیلم سینمایی « حس ششم» (sixth sense) می پردازد. این مجموعه توسط دفتر سینمائی بسیج دانشجوئی دانشگاه امام صادق(ع)، تهیه و تنظیم شده است.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۵ مهر ۱۳۸۹
منبع: / سایت / فتیان ۱۳۸۹/۷/۲۵
فایل (های) پیوست
مطالب
عناوین
رسته: 1