شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶
بر خط: 2510
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

584 بازدید
از اشرافگیری مسئولین تا اشرافگیری تلویزیون

مهندس برق است و بعد از انقلاب وارد کار سینما شده است بچه هایی که بشاگرد را یادشان باشد حتما نام محمد نوری زاد را می توانند در میان سازندگان آن در کنار سید مرتضی آوینی پیدا کند. البته نوری زاد را با «پروانه می نویسند» می شناسند ولی کارهای دیگر هم چون «ما اهل مسجدیم»، «از کراچی تا پیش آور» و … در کارنامه او هست.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۴ مرداد ۱۳۸۳
به نقل از: khizesh.com
نقش ها
نویسنده : محمد نورى
عناوین
رسته: 3