پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1629
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2463 بازدید
پست مدرنیسم

فایل حاضر سخنرانی امیر علی نجومیان با عنوان پست مدرنیسم است که در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی در اسفندماه 1388 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۹ مهر ۱۳۸۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1