پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3047
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2841 بازدید
تاریخ بیهقی

تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی پسر سلطان محمود غزنوی است. این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، قسمت‌هایی درباره تاریخ صفاریان، سامانیان و دوره پیش از پادشاهی محمود غزنوی دارد. نسخه اصلی کتاب حدود ۳۰ جلد بوده که به دستور سلطان مسعود بخش زیادی از آن از بین رفته‌است و از این کتاب امروزه مقدار کمی (حدود پنج مجلد) بر جای مانده‌است.
کتاب حاضر، ویرایش متون برجای مانده از آن توسط علی‌اکبر فیاض است.


تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ مهر ۱۳۸۹
به نقل از: aryapdf.com
فایل (های) پیوست
نقش ها
نویسنده : ابوالفضل بیهقی
عناوین
رسته: 1