دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بر خط: 3563
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

10397 بازدید
بعثت پیامبران

فایل حاضر سخنرانی محمد مهدی جعفری با عنوان «بعثت پیامبران» است که در تاریخ 20/9/1377 در دانشگاه شیراز ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۳۰ آبان ۱۳۸۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1