دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۶
بر خط: 3131
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1527 بازدید
توانمند سازی و افزایش زنان در مدیریت بحران های زیست محیطی

فایل حاضر، سخنرانی معصومه امیری با عنوان «توانمند سازی و افزایش زنان در مدیریت بحران های زیست محیطی» است که در همایش بین المللی فلسفه در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 2/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱ اسفند ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۱۲/۱
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : معصومه امیری
عناوین
رسته: 1