پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
بر خط: 2905
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1611 بازدید
سقوط رژیم تونس؛ سرآغاز انقلاب‌های عربی

پس از بیست و چهار روز مبارزات وتظاهرات خیابانی مردم تونس، زین العابدین بن علی، دیکتاتوری که بیست و چهار سال حکومت را قبضه کرده بود، مجبور شد در25دی ماه گذشته زمام حکومت را واگذار کند و کشور را ترک نماید. پیش از او همسر و برخی از فرزندانش از تونس خارج شده بودند. بن علی پس از این که امکان فرود در خاک هیچ کشوری را نیافت، به دعوت خانواده سلطنتی عربستان در فرودگاه جده فرود آمد.
قیام مردم تونس بر اثر خودکشی یک جوان تونسی که با داشتن مدرک دانشگاهی به دست فروشی مشغول شده بود شروع شد. ماجرا این گونه آغازشد که مامورین از او درخواست مجوزو جمع کردن بساطش می‌شوند و او که به ستوه آمده بود در اعتراض به وضع موجود، اقدام به خودسوزی می‌کندو جرقه‌ای که شعله اعتراض "سیدی بوزید" بر افرو خت طولی نکشید که دامنه آن به سرتاسر کشورعرب گسترش یافت.
خواسته‌های تاریخی مردم تونس شبیه دیگر ملتهای عرب بوده است. آن‌ها ازخود کامگی، به تنگ آمده بودند، از سانسور رسانه ای، از بیکاری واز اجتماع ثروت در دست خانواده کوچک حاکم در رنج بوده‌اند و از وابستگی به بیگانه سرخورده شده و احساس حقارت می‌کردند.
در طی بیش از سه هفته تظاهرات خیابانی، دیکناتور تونس سه سخنرانی تلویزیونی انجام دادو در هر یک، مرحله‌ای عقب نشست: عدم کاندیدا شدن برای دور بعد، آزادی رسانه‌ها و اینترنت و سرانجام واگذار کردن زمام حکومت. دیکتاتورمتکی به حمایت غرب سر انجام در تاریخ 25 دی ماه مجبور شد در اثر اوجگیری اعتراضات از قدرت کناره‌گیری کرده واز گشور بگریزد.
رئیس جمهور تونس در آخرین سخنرانی‌اش که همچون همه دیکتاتورها چهره وی، حالتی پشیمان داشت و چند بار تا آستانه گریه کردن نیز پیش رفت با اشاره به بخشی از مقامات ارشد دولت گفت که وی فریب آنها را خورده است و آنها او را فریب داده‌اند.
زین‌العابدین بن‌علی همچنین برای نخستین بار نیز در مقاطع مختلفی ازاین سخنرانی خود به جای استفاده از زبان عربی فصیح، به لهجه تونسی صحبت کرد و خطاب به مردم گفت: "من شما را فهمیدم. من، فرد بیکار، نیازمند، فعال سیاسی و آنکه خواهان آزادی‌های بیشتری است را فهمیدم. همه را فهمیدم. ناراحتی و غمگینی بزرگی دارم در حالی که بیش از 50 سال از عمرم را در خدمت تونس در جایگاه‌های مختلف از ارتش تا مسئولیت‌های مختلف و 23 سال در رأس دولت گذراندم. " رئیس تونس در روزهای آخر بسیاری از نزدیکانش ازجمله وزیر کشور، مشاور سیاسی و سخنگوی خود را عزل کردولی مردم خواستار برکناری شخص وی بودند.
در پی سقوط رژیم دیکتاتور تونس شادمانی سراسر این کشور را فرا گرفت ومردم بسیاری ازکشورهای مننطقه نیز به همراه تونسی‌ها از رفتن دیکتاتور ابراز خوشحالی کردند. همچنین شهرهای اروپا شاهد جشن تونسی‌ها در سقوط نظام زین العابدین بن علی بود. گروه‌های فلسطینی نیز از اراده ملت تونس تقدیر کردند.
پس از سرنگونی بن‌علی، محمد الغنوشی نخست‌وزیر تونس اداره امور کشور را به عهده گرفت، اما اعتراضات به الغنوشی و تاکید بر مغایرت ریاست موقت وی با قانون اساسی تونس در نهایت سبب کناره‌گیری وی شدو فواد المبزع به طور موقت ریاست کشور را تا هنگام برگزاری انتخابات زودهنگام بر عهده گرفت.
این رخداد بزرگ بازتاب گسترده جهانی نیز پیدا کرد. عبدالرحمن بن حمد العطیه، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس بر احترام به اراده‌ی ملت تونس تاکید کرد و گفت: امیدوارم اوضاع این کشور هرچه سریع‌تر امن شود. احمد نظیف، نخست‌وزیر مصر نیز بر احترام مصر نسبت به اراده‌ مردم تونس تاکید کرد.
در این حال احمد ابوالغیط، وزیر امور خارجهرژیم مبارک عنوان داشت: نگرانی در خصوص احتمال کشیده شدن وقایع تونس به دیگر کشورهای عربی صحبتی بی‌محتوا است. هر جامعه‌ای شرایط خاص خود را دارد. مردم تونس خودشان این وضعیت را انتخاب کردند.
وزیر امور خارجه مصر عنوان داشت: مصر گفته است اراده‌ مردم تونس مهمترین مساله است اما کسانی که به دنبال متشنج‌تر کردن اوضاع هستند به اهدافشان نمی‌رسند. برخی شبکه‌های ماهواره‌ای عربی به دنبال به پا کردن جنجال در کشورهای عربی هستند متاسفانه تمام این شبکه‌ها غربی یا تمایل به غرب دارند.
کشور‌های غربی به خصوص امریکا نیز که از سرعت حوادث واز دست دادن متحد خود شوکه شده بودند تلاش کردند بر موج ایجاد شده سوار شوند.تاریخ انتشار در سایت: ۸ فروردین ۱۳۹۰
منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۸۹/۱۲/۲۵
عناوین
رسته: 0