پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶
بر خط: 1951
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

470 بازدید
مسجد ایرانی

فایل حاضر، سخنرانی سید محمد بهشتی با عنوان «مسجد ایرانی» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 2/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۳ اسفند ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۱۲/۱۳
صفحه اینترنتی مرتبط
فایل (های) پیوست
نقش ها
مطالب
عناوین
رسته: 1