چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶
بر خط: 1963
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1978 بازدید
تاملی در امکان فلسفی برای حاشیه زدایی از وحی در دنیای مدرن

فایل حاضر سخنرانی مقصود فراستخواه با عنوان «تاملی در امکان فلسفی برای حاشیه زدایی از وحی در دنیای مدرن» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 1/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1