جمعه ۶ اسفند ۱۳۹۵
بر خط: 1700
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1574 بازدید
تاملی در امکان فلسفی برای حاشیه زدایی از وحی در دنیای مدرن

فایل حاضر سخنرانی مقصود فراستخواه با عنوان «تاملی در امکان فلسفی برای حاشیه زدایی از وحی در دنیای مدرن» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 1/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۷ اسفند ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۱۲/۱۷
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1