پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1617
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

2005 بازدید
پدیدار وحی از منظر مولانا و مقایسه آن با ارای الهی دانان متجدد

فایل حاضر سخنرانی مسعود رهبری با عنوان «پدیدار وحی از منظر مولانا و مقایسه ان با ارای الهی دانان متجدد» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 1/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۸ اسفند ۱۳۸۹
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۸۹/۱۲/۱۸
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : مسعود رهبری
عناوین
رسته: 1