چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1182
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1198 بازدید
بررسی امکان ذومراتب بودن نظام تشریع الهی و ازتباط آن با معرفت و درک نظری

فایل حاضhttp://bashgah.net/backend-panel/content/add#
انتخابر سخنرانی محمدهادی گرامی)مقاله مشترک بین اقای سعید انواری و محمد هادی گرامی( با عنوان «بررسی امکان ذومراتب بودن نظام تشریع الهی و ازتباط آن با معرفت و درک نظری» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 2/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۸ فروردین ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۱/۸
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1