چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1021
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

989 بازدید
اختلاف عقاید و ادیان،بررسی دیدگاه قونوی

فایل حاضر سخنرانی سید محمود یوسف ثانی با عنوان «اختلاف عقاید و ادیان، بررسی دیدگاه قونوی» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 2/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۰ فروردین ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۱/۱۰
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1