چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1170
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

990 بازدید
اصول هنجاری: اصولی ضروری یا ممکن؟

فایل حاضر سخنرانی سیدعلی طاهری خرم آبادی با عنوان «اصول هنجاری: اصولی ضروری یا ممکن؟» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 2/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۲ فروردین ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۱/۱۲
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1