چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1045
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1009 بازدید
روش شناخت کانت و فایده آن برای حل کردن مسئله امروزی بنیادین علم

فایل حاضر، سخنرانی ولفانگ دپرت با عنوان «روش شناخت کانت و فایده آن برای حل کردن مسئله امروزی بنیادین علم» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 1/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۴ فروردین ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۱/۱۴
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : ولفانگ دپرت
عناوین
رسته: 1