چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1079
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1330 بازدید
عقل و ایمان از منظر امام خمینی(ره)

فایل حاضر، سخنرانی نعمت الهر بدخشان با عنوان «عقل و ایمان از منظر امام خمینی(ره)» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 1/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۶ فروردین ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۱/۱۶
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1