چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1084
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1287 بازدید
جایگاه محیط زیست در برنامه توسعه کشور

فایل حاضر، سخنرانی زهرا جواهریان (مقاله مشترک دکتر محمد یزدی و زهرا جواهریان با ارائه زهرا جواهریان) با عنوان «جایگاه محیط زیست در برنامه توسعه کشور» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 2/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۱۹ فروردین ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۱/۱۹
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : زهرا جواهریان
عناوین
رسته: 1