چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1068
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1152 بازدید
وجود و طبیعت به سوی پیوستگی

فایل حاضر، سخنرانی حسین هریانتو با عنوان «وجود و طبیعت به سوی پیوستگی» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 2/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۰ فروردین ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۱/۲۰
فایل (های) پیوست
نقش ها
سخنران : حسین هریانتو
عناوین
رسته: 1