چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 1226
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1069 بازدید
پرسش درباره حقیقت از فیلسوف تا شهروند

فایل حاضر، سخنرانی سخنرانی نعیما حاج عبدالرحمان با عنوان «پرسش درباره حقیقت از فیلسوف تا شهروند» است که در همایش بین المللی فلسفه تهران در کتابخانه ملی ایران در تاریخ 1/9/89 ایراد شد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۲ فروردین ۱۳۹۰
منبع: / سایت / باشگاه اندیشه ۱۳۹۰/۱/۲۲
فایل (های) پیوست
نقش ها
عناوین
رسته: 1