شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
بر خط: 1148
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1520 بازدید
بفرمایید کفن و دفن بشید!

هزینه های کفن و دفن امسال افزایش نمی یابد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
نقش ها
کاریکاتوریست : حسین صافی
عناوین
رسته: 1

تصاویر