چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بر خط: 3702
Bashgah.net باشگاه اندیشه

بــاشگاه مـــن

1765 بازدید
بفرمایید کفن و دفن بشید!

هزینه های کفن و دفن امسال افزایش نمی یابد.


تاریخ انتشار در سایت: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
نقش ها
کاریکاتوریست : حسین صافی
عناوین
رسته: 1

تصاویر